instrukcja kontroli i wymiany szczotek silnika

  

Silniki jednostek centralnych HUSKY instalowane są w komorze silnikowej. Komora posiada cztery podłużne otwory wentylacyjne i zamknięta jest pokrywą w kolorze czarnym, której brzegowa część widoczna jest na zewnątrz obudowy urządzenia. Samosmarujące łożyska silnika nie wymagają dodatkowej obsługi. Co 300 godzin pracy (jest to 24 miesiące przeciętnego użytkowania) należy sprawdzać stan i długość szczotek węglowych silnika. Nowe szczotki mają długość ok. 28 mm, osadzone są w miedzianych prowadnicach i obudowane brązowym uchwytem z tworzywa. Dodatkowy komplet takich szczotek (dwie sztuki) standardowo dostarczany jest wraz z nową jednostką centralną HUSKY. Szczotki silnika zamontowane są pod czarną, plastikową osłoną komutatora i wentylatora chłodzącego silnik. Szczotki należy wymienić na nowe jeżeli ich długość zmniejszy się poniżej 10 mm.

 

UWAGA! 

Przed przystąpieniem do poniższych czynności należy odłączyć jednostkę od sieci elektrycznej!

 

W celu kontroli i wymiany szczotek należy:

 

·         otworzyć komorę silnika jednostki centralnej odkręcając pokrywę komory silnika.

·         zdjąć osłonę komutatora i wentylatora najlepiej chwytając ją oburącz - od góry kciuki zaprzeć o część przy wentylatorze, od dołu palcami wskazującymi podważyć krawędzie osłaniające szczotki, lekko je rozchylić tym samym uwalniając wewnętrzne zaczepy i podnieść całość odsłaniając szczotki .

·         odkręcić dwa wkręty mocujące obejmę szczotki, wyjąć szczotkę wraz z obudową (konstrukcja nierozbieralna) i sprawdzić długość wkładu. Wkład powinien wysunąć się automatycznie na skutek działania sprężyny dociskowej.

·         w przypadku konieczności wymiany szczotki należy odłączyć zużytą szczotkę wysuwając styk doprowadzający napięcie i analogicznie podłączyć nową, kompletną szczotkę.

 

UWAGA! 

Wkład węglowy - właściwa szczotka - powinien wystawać z miedzianej prowadnicy wypchnięty przez sprężynę dociskową. Nowa szczotka wymaga odblokowania wkładu węglowego od strony styku poprzez lekkie wypchnięcie np.: rozchylonym spinaczem. W innym wypadku mimo wymiany szczotek silnik nie będzie pracował.

 

·         włożyć szczotkę w obudowę silnika, przykręcić obejmę. Analogicznie kontrolować lub wymieniać drugą szczotkę.

·         sprawdzić ułożenie przewodów doprowadzających napięcie do szczotek – przewody nie mogą blokować swobodnej pracy wirnika, w razie potrzeby poprawić.

·         nałożyć i docisnąć plastikową osłonę komutatora i wentylatora tak by zaskoczyły wewnętrzne zaczepy osłony a wentylator nie zawadzał o jej krawędź.

·         przykręcić pokrywę komory silnika.

 

UWAGA! 

Wymienione czynności, na życzenie użytkownika, mogą być wykonane przez instalatorów systemu HUSKY  w ramach odpłatnego przeglądu technicznego.  

 

 

 

 

 

 

Importer: HUSKY POLSKA  RAM MARCIN GÓRNIK
Nasz adres: ul. Czachowskiego 4, 26-600 Radom, tel.: 48 / 36-33-194. fax 48 / 362-90-45
e-mail: ram@ram.pl