instrukcja obsługi jednostki centralnej

  

1.     Opróżnianie nagromadzonych śmieci:

 z pojemników ( dla jednostek Q Extra Cyklon i Q Pro V ) :

odpiąć oba zamki pojemnika na śmieci podnosząc je do góry

zdjąć wypełniony pojemnik i opróżnić go (zalecane jest również delikatne otrzepanie filtra, widocznego wewnątrz jednostki przy zdjętym pojemniku

 założyć pojemnik na uchwyty zamków i zamknąć je pociągając ich rączki w dół

UWAGA! Pojemnik po założeniu musi ściśle przylegać do umieszczonej na jednostce uszczelki !

wraz z workiem papierowym ( dla jednostek Q Bas, Q Extra i Q Pro T ) :

zdjąć pokrywę komory pyłowej

zsunąć membranę worka papierowego z tulei ssącej

wyciągnąć do góry zużyty worek

nasunąć membranę pustego worka na tuleję ssącą, tak by większa część worka znalazła się poniżej wlotu wypełniając komorę jednostki

 założyć pokrywę komory ssącej, tak, by jej uszczelka przylegała do krawędzi jednostki - nie dociskać: po załączeniu układ uszczelni się samoczynnie

 2.       Konserwacja

obudowę jednostki centralnej wycierać miękką, wilgotną ściereczką – bez stosowania żrących środków chemicznych.

opróżniać pojemnik na śmieci średnio 2 – 3 razy w roku lub w razie potrzeby podczas sprzątania z dużą częstotliwością.

kontrolować stan szczotek silnika wg dalej zamieszczonego opisu.

 

 

 

 

 

Importer: HUSKY POLSKA  RAM MARCIN GÓRNIK
Nasz adres: ul. Czachowskiego 4, 26-600 Radom, tel.: 48 / 36-33-194. fax 48 / 362-90-45
e-mail: ram@ram.pl