A.  lewy klawisz - 1 x klik "w małe zdjęcie" ( otworzy się duże )    Uwaga ! jeśli klikniesz prawym klawiszem - tapeta będzie tylko niskiej rozdzielczości

B.   prawy klawisz ( "stojąc na" otworzonym zdjęciu ) - opcja  "Ustaw jako tło (lub tapetę)" - i potwierdzić lewym

C.  na pulpicie - prawy klawisz 1 x klik w napis "Właściwości"

D.  pod napisem "Wyświetl" ustawić opcję "Rozciągnij"

E.  klawisz "Zastosuj"

F.   I już masz "odlotową tapetę Husky" ;-)

 

Instrukcja dotyczy standardowej konfiguracji myszki -  dla osób praworęcznych