zasady bezpiecznego użytkowania

  

1.      Jednostkę centralną można podłączyć tylko do prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej
z gniazdkiem wtykowym dwubiegunowym, z bolcem ochronnym. Jednostka przystosowana jest do pracy pod napięciem 230 V i częstotliwości 50 Hz. Obciążalność instalacji powinna być większa od 15 A.
 

2.      Jednostka centralna nie może być używana w obecności oparów palnych. Iskrzenie szczotek silnika może spowodować zapłon tych oparów.  

3.      Niedopuszczalne są uszkodzenia mechaniczne filtra (pęknięcia, rozdarcia) – może to doprowadzić do uszkodzenia wirnika silnika. 

4.      Sznur sieciowy powinien być odłączony od gniazda zasilającego, jeżeli urządzenie jest nie używane przez dłuższy czas lub w przypadku prac serwisowo – naprawczych.  

5.      Nie wolno przykrywać części silnikowej w jednostce. Pogarsza to warunki chłodzenia doprowadzając do przegrzania i przedwczesnego zużycia silnika. 

6.      Jednostki Q Bas, Q Extra, Q Extra Cyklon i Q Pro T przeznaczone są wyłącznie do pracy „suchej”. Niedopuszczalne jest w żadnym przypadku zbieranie płynów. Grozi to porażeniem użytkownika prądem elektrycznym i zniszczeniem urządzenia. 

7.      Nie wolno za pomocą instalacji centralnego odkurzania zbierać kurzu „budowlanego”. Cement, wapno, gips mogą zatkać instalację ssącą, uszkodzić filtry, a nawet zniszczyć turbinę silnika.  

8.      W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy lub uszkodzenia jednostki centralnej należy ją odłączyć od gniazda zasilającego i niezwłocznie powiadomić sprzedawcę. 

9.      System pracuje efektywnie jedynie pod warunkiem szczelności wszystkich elementów, dlatego nie wolno w gniazdach ssących umieszczać przedmiotów utrudniających zamykanie się otworów przy włączaniu jednostki. System może pracować tylko do jednego gniazda –     w tym samym czasie
z pozostałych gniazd nie należy korzystać.
 

10.  Co dwa (2) lata lub trzysta (300) godzin pracy należy kontrolować stan szczotek silnika, a w razie potrzeby – wymienić je na nowe (dostarczane wraz z jednostką centralną). Czynność ta wymaga otworzenia komory silnika i nie należy do zobowiązań gwarancyjnych. Wymiany szczotek w silniku może dokonać użytkownik samodzielnie (instrukcję wymiany szczotek dołączono) lub zlecając tą czynność instalatorowi firmy Husky.  

11.  Wszystkie jednostki centralne posiadają certyfikat bezpieczeństwa B wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

Importer: HUSKY POLSKA  RAM MARCIN GÓRNIK
Nasz adres: ul. Czachowskiego 4, 26-600 Radom, tel.: 48 / 36-33-194. fax 48 / 362-90-45
e-mail: ram@ram.pl