opust
 Jak wyjaśnia Prof.Miodek słowo opust pochodzi od słowa opuszczać, czyli zmniejszać cenę towaru lub usługi. Inne popularne słowo o tym samym znaczeniu to upust pochodzące od upuszczać co jednak nie jest logicznie tłumaczone. Innymi znanymi określeniami są: bonifikata lub rabat.

Wszystkie jednak oznaczają  zmniejszenie ustalonej ceny o pewną kwotę lub procent ze względu na pewne okoliczności uzasadniające jego udzielenie. Opust jest przyznawany przez producentów hurtownikom, a przez nich detalistom za dokonanie zakupu w większych ilościach,  za dokonanie zakupu ze znacznym wyprzedzeniem, czy też za ciągłość transakcji w dłuższym czasie. Opust bywa też udzielany pośrednikom handlowym przez producentów jako ekwiwalent pokrycia kosztów prowadzonej przez nich promocji dostarczanych produktów. Opust jest też stosowany w handlu detalicznym dla zachęcenia konsumentów do dokonania zakupu oraz dla stałych klientów w celu umocnienia wzajemnych więzi i uznania za przywiązanie do miejsca sprzedaży.

  

Niżej przedstawiamy wartościowe znaczenie słowa opust używanego w obrocie między importerem Husky
a odbiorcami. 

 

TANIEJ KUPUJĄ FIRMY PRACUJĄCE NAD MARKETINGIEM HUSKY

Na ostateczny poziom opustu cenowego (przyznawanego wyłącznie firmie współpracującej) mają wpływ składniki, których suma zostanie zastosowana indywidualnie do każdej pozycji na fakturze sprzedaży :

 

Opusty na towar do dalszej odsprzedaży

 • 10% - za wyszukanie nowego klienta detalicznego zdecydowanego na zakup systemu;
 •   5% - za dokonanie zapłaty w dniu opuszczenia towaru z magazynu Husky;
 •   5% - za terminowe uregulowanie poprzedniej należności;
 • 10% - za ekspertyzę serwisową jednostki centralnej lub instalacji w okresie gwarancji;


Opusty dodatkowe.

 •  10% - na rury i kolanka PVC za posiadane oznaczenia punktu handlowego Husky;
  Chcesz wiedzieć więcej? - kliknij tu
 •  umowny% - na jednostki centralne za czynną ekspozycję na bazie prezentera Husky;      Chcesz wiedzieć więcej? - kliknij tu
 •   5% - na węże ssące za prawidłową instalację stendera na foldery "CzysyDOM";
  Chcesz wiedzieć więcej? - kliknij tu
 •   5% - na zestawy sprzątające za miejscowe oznaczenie samochodu instalatora;
  Chcesz wiedzieć więcej? - kliknij tu


Zwyżki cen.

 •   5% - płatność "za pobraniem" w przypadku dostawy towaru do dalszej odsprzedaży;
 • 10% - za towar przeznaczony do obsługi klienta przekazanego przez pośrednika;
 • wartościowa - korekta opustu przyznanego w poprzednich fakturach za nie dotrzymanie warunków na podstawie których udzielono tego opustu.


Kontynuacja i kierunek rozwoju współpracy uzależniony jest także od jej dotychczasowych wyników.  

Importer dąży do popularyzowania oraz zwiększania udziału sprzedaży systemu Husky na obszarze działania firmy współpracującej. 

Czynnikiem motywującym działania dystrybutora jest realizacja i utrzymanie wysokiej marzy zapewniającej odpowiednią zyskowność przedsięwzięcia.

Zaangażowanie w obsługę klienta to istotny czynniki decydujący o formie współpracy. Wspólne pokazy organizowane podczas  imprez branżowych stanowią ważny element integrujący, pomiędzy importerem, a firmą współpracującą.

 

 

Zamówienie (przykład)  

 

Odbiorca:

współpracująca firma instalatorska lub handlowa

 

Zamawiany towar:

1.rura montażowa 2000mm - 30szt. cena detaliczna z VAT 11,41zł / 1szt.

2.kolanko 90 długie - 10szt.  cena detaliczna z VAT 4,44zł / 1szt.

3.kolanko 90 krótkie - 4szt.  cena detaliczna z VAT 4,44zł / 1szt.

4.kolanko 30 krótkie - 2szt.  cena detaliczna z VAT 3,64zł / 1szt.

 

Płatność:

przedpłata na konto

 

Transport: 

przesyłka DHL do drzwi odbiorcy zawierająca

 • rury zapakowane folią ochronną
 • pudełko z elementami
 • dane odbiorcy wraz z numerem telefonu kontaktowego 

 


Wycena (przykład)

1.        11,41zł * 30szt. = 342,30zł

2.         4,44zł  *10szt. = 44,40zł

3.         4,44zł  * 4szt. = 14,56zł

4.         3,64zł  * 2szt. = 7,28zł

RAZEM  430,82zł

opust - sposób obliczania :

 • za wyszukanie nowego klienta - 10%
 • za dokonanie zapłaty w dniu opuszczenia towaru z magazynu Husky - 5%
 • za terminowe uregulowanie poprzedniej należności - 5%
 • za ekspertyzę serwisową jednostki centralnej lub instalacji w okresie gwarancji - 10%
 • na rury i kolanka PVC za posiadane oznaczenia punktu Husky - 10%

opust razem = 10+5+5+10+10 = 40%

cena towaru

 • 430,82zł - 40%

  razem: 258,49zł 

cena transportu

 • 20zł za wagę + 3zł z niestandardowy wymiar + 1zł opłata paliwowa 24zł netto +22%Vat

 razem:   29,28zł

podsumowanie

       łączna wartość na fakturze: 287,77zł 

 

Importer: HUSKY POLSKA RAM MARCIN GÓRNIK
Nasz adres: ul. Czachowskiego 4, 26-600 Radom, tel.: 048 / 36-33-194. fax 048 / 362-90-45
e-mail: ram@ram.pl